Mgr.A. DANIEL BRADÁČ
Architekt

Portfolio


O mně


Architektonický ateliér Ultramarine

Ve své práci kladu důraz na kompletní servis spojený s předprojektovou přípravou, variantně propracovanými návrhy, detaliním projektem stavby nebo interiéru, komplexní zastoupení klienta na úřadech, až po zajištení předání hotové stavby k užívání. Zabývám se architektonickým řešením v rámci novostaveb, rekonstrukcí, rešením nedokončených staveb v rámci projektové přípravy i realizace - posudky, projektové zpracování, doplnění stanovisek, vyjádření a zajištění realizace.

Ultramarine s.r.o.

je autorský architektonický ateliér s nabídkou individuálního přístupu k řešení zakázek a s garancí vysoké kvality. Architektonický ateliér je pokračováním firmy A-STUDIO Daniel Bradáč založené v roce 1995. Přechod na právnickou osobu byl uskutecnen v červnu 2003 a předmětem podnikání je projektová činnost ve výstavbe, specializovaný maloobchod, realitní činnost a nakonec i provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Jednatelem společnosti je Mgr.A. Daniel Bradác, architekt se všeobecnou autorizací u ČKA 02912 (Česká komora architektů). V souladu s obecnými tendencemi firma zpracovává projekty v digitální podobě programem ARCHICAD 18, který umožňuje import i export do všech běžně používaných projektových systémů. Komunikace se zákazníkem a spolupracujícími firmami - daniel@ultramarine.cz, +420 602 271 124 a prostřednictvím sítě facebook.